Het jaarlijks etentje van 2012

Het jaarlijks uitje van het koor in 2012 was een dineetje bij Yke-Muoi in Moddergat.

Beschrijving