Zangkoor de Sionsjongers

De Sionsjongers anno 1999

De Sionsjongers o.l.v. Fedde de Vries (2009)

De Sionsjongers o.l.v. Zwaanette Dijkstra (2011).

koor Sionsjongers (2013)